Imię i Nazwisko Trenera:

  Drużyna:

  Ilość piłek nadających się na następną rundę:

  Ilość piłek uszkodzonych:

  Ilość oznaczników nadających się na na następną rundę:

  Rozdane stroje klubowe (Dotyczy trenerów starszych grup)
  W przypadku nie uczestniczenia zawodnika w treningach, Trener zobowiązany jest do kontaktu i poproszenia o zwrot rzeczy klubowych przed zakończeniem rundy oraz wypełnienia tego formularza z listą zawodników, którzy posiadają rzeczy klubowe:

  Inny posiadany sprzęt:

  Zapotrzebowanie na nową rundę: