Imię i Nazwisko Trenera:

    Drużyna:

    Ilość piłek nadających się na następną rundę:

    Ilość piłek uszkodzonych:

    Ilość oznaczników nadających się na na następną rundę:

    Inny posiadany sprzęt: