Loading...

Darowizna na rzecz klubu

Kategoria:

1.00

Loading...

Opis

Przekaż wybraną kwotę na funkcjonowanie klubu.

Jak określić kwotę darowizny? W okienku ilość wpisz dowolną wartość. Zostanie ona przemnożona przez 1zł i pojawi się w koszyku.

Pamiętaj w Tytule przelewu dodaj “DAROWIZNA”

KS Grom Wolsztyn nazywany dalej Obdarowanym oświadcza, iż Darowizny przeznaczy wyłącznie na realizację swoich celów statutowych.
Obdarowany oświadcza, iż posiada status organizacji pożytku publicznego a co za tym idzie, Darczyńca ma prawo, na zasadach określonych w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych, do odliczenia od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania kwoty.
Darowizny do wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu Darczyńcy. Powyższe prawo do odliczenia nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu liniowej stawki 19%.

Polecane: